یکی توو درد می خوابه یکی با غصه پا میشه یکی با دست خالی هم رفیق آدما میشه

یکی دلگیره از دنیا یکی داغون و افسرده یکی توو هر مسیری رفت از اون اول زمین خورده

یکی از توو همین روزا از این زندون جدا میشم شبا با عشق می خوابم سحر با خنده پا میشم

هنوزم مرده و قولش سر این عهد می مونم مبادا رو بگردونی که بی چشمات نمی تونم

جهنم باشه این دنیا بهشت من همین خونه است خدارو بارها دیدم بگید این مرد دیوونه است

یکی از توو همین روزا از این زندون جدا میشم شبا با عشق می خوابم سحر با خنده پا میشم

شنیدن قطعه